Doğu Karadenizin Kurtuluşu: Ekoturizm

Doğu Karadeniz Eko Turizm

Turizmin hızla gelişen bir kolu olan ekolojik turizm, daha az geçilmiş yollardan gitmek, doğal hazineleri ilk elden görmek, kırsal alanda dinlenmek, geleneksel mutfağın keyfini sürmek ve en önemlisi de çevreyi korumak isteyenleri kendine çekiyor. Bu tip turistler doğal güzellikler ve hayvan ve bitki yaşamının çeşitliliğini sunan yerlere gidiyorlar. Bisiklete binmek, dağa çıkmak, ata binmek, yüzmek, balık tutmak ve doğada yürümek gibi aktivitelerde bulunuyorlar. Alternatif olarak, bazıları ağaç dikip çevreyi temizlemek için geliyor.

Turizmin sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olduğu düşüncesi sürdürülebilir turizm kavramını ortaya çıkarmıştır. Sürdürülebilir turizm düşüncesi ilk kez 1970 li yıllarda Akdeniz kıyılarında ve Avrupa Alplerinde benimsenmeye başlamıştır. En çok bilinen ve belirleyici olan toplantılar 1972 deki Stockholm Konferansı ve 1992 deki Rio Konferansıdır. Fakat ana gündem konularından biri olarak önem kazanması 1980 li yılların sonunda gerçekleşmiş, özellikle deki Brezilya nın Rio kentinde 1987 yılında düzenlenen “Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonu ” nda sonuç bildirgesi olarak hazırlanan Brundtland Raporuyla ön plana çıkmıştır.

1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu nun yayınladığı Brutland Raporu nda ilk kez gündeme getirilen “sürdürülebilir kalkınma ” kavramı bir anlamda bundan sonraki toplantılara bir temel oluşturmuş, ekonomik ve sosyal kalkınma ile çevre arasında yaşanan çelişki ve ilişkilerin değerlendirmesinde hareket noktası olmuştur.

Bu konferanslar arasında çok sayıda toplantılar olmuş ve kararlar alınmıştır. 1990 lardan beri çevre ile ilgili ilkeler, kurallar ve kullanım kılavuzları sayısı her ülkede hızla artmaya başlamıştır. Bu ilkeler, kodlar, kurallar ve benzerleri; şirketler, tur operatörleri, ulusal ve uluslararası ticaret örgütleri, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü ve ilgili devlet kuruluşlarına kadar çok çeşitli örgütlü yapılar tarafından geliştirilmiştir.

Doğu Karadeniz Bölgesi nde uygulanabilecek başlıca eko-turizm faaliyetleri;
1. Zirve tırmanışı,
2. Belgesel yapımı,
3. Dağcılık eğitim kampları,
4. Doğa fotoğrafçılığı, yaban hayatı gözlemleri,
5. Kuş gözlemciliği, kampçılık, dağ yürüyüşü,
6. Yamaç paraşütü,
7. Dağ bisikleti,
8. Çevre eğitim kampları,
9. Tarihi eser ziyaretleri
10. Kaplıca ziyaretleri,
11. Kaya ve buzul tırmanışı,

Proje koordinatörü YEĞEN, Genel amacı Ekoturizm olan ‘ Ekodiyalog Projesi hakkında şunları söyledi: ‘ Ekodiyalog projesi, Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisinin ve Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan turizm işletmeleri ve yerel tur rehberlerinin eko turizm ve çevre konusunda bilinçlendirilmesini sağlayarak, sürdürülebilir bir ekoturizm alt yapısı ve sivil toplumun ekoturizm alanında karar mekanizmasına aktif katılımını teşvik eden kalıcı bir STK- Kamu işbirliği sistemi kurmak olduğunu söylemiştir.

Ekodiyalog Projesi nin hedefleri:

Ekodiyalog projesinin amacı, ekoturizm alanında sivil toplum ve kamu sektörü arasında kalıcı bir işbirliği mekanizması oluşturarak, işbirliği ve karşılıklı danışma süreçlerini tanımlayarak, sivil toplum kuruluşlarının ekoturizm alanında karar alma ve politika belirleme süreçlerine katılım düzeyini artırmaktır.

Ekodiyalog projesi yukarıda tanımlanan amaç doğrultusunda aşağıda sıralanan genel hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisinin ve Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan turizm işletmeleri, yerel tur rehberlerinin ekoturizm ve çevre konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak,

Ekoturizm alanında faaliyet gosteren, gosterme potansiyeline sahip yerel halk, bölgesel kamu kuruluşları, yerel sivil toplum kuruluşları, yerel turizm rehberleri arasında işbirliğini teşvik edecek ve bilgi paylaşımını artıracak iletişim ağları kurmak,

Ekoturizm alanında sivil toplum, özel sektör ve kamu sektörünü bir araya getiren kalıcı bir bölgesel danışma konseyi yapısı oluşturmak, danışma ve işbirliği için gerekli süreçleri tanımlamak,

Yörenin yapısını koruyarak yerel resmi makamlarla, yerel idari konulardaki işbirliğini güçlendirilmesi,

Ekoturizm ve çevre konularında doğru davranış kurallarını belirleyerek, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayacak uygulamalar önermek/geliştirmek,

Ekoturizm ve çevre konularında belirlenen doğru davranış kurallarının yöresel kalkınma planları ve stratejik planlara dahil edilmesini sağlayacak şekilde sivil toplumun karar alma, politika belirleme süreçlerine katılımını teşvik edecek yapılar geliştirmek,

Yerel paydaşların ve ziyaretçilerin yararlanabileceği, başka bölgelerde de uygulanabilir eğitim programı ve eğitim materyalleri geliştirmek,

Yöre halkında, ekoturizm uygulamaları sırasında yaban hayat, habitatlar, ekosistem ve doğal varlıkların zarar görmemesini sağlayacak bir çevre bilinci oluşturmak,

Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisinin ve Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan turizm işletmeleri güçlü/üstün yanlarının tespiti,

Bölgedeki turizmin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikelerin tespiti,

Turizmde çeşitliliğin sağlanmasına, yörenin turizme kazandırılmasına, sosyo- ekonomik kalkınmanın sağlanmasına, çevresel ve kültürel tahribatın önlenmesine ve turizm alanında yörede yatırım yapacak yatırımcıları teşvik ederek onlara yol göstermesi hedeflenmiştir.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Benzer Konular
Trabzon’un Parlayan Yıldızı Uzungöl
Uzungöl'de Doğal Hayat

Son yıllarda Trabzon'da turizm sektöründe meydana gelen atılımlardan en Devamı...

Yapılaşma ve Turizm
Uzungöl'de Yıkım Kararı

Kıyılarımızda, turistik yöre ve merkezlerimizde imar düzensizlikleri, çarpık yapılaşma, Devamı...

Trabzon – Bursa Arası Uçak Seferleri
Trabzon THY Seferleri

Bursa/Yenişehir- Trabzon arasında pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın Devamı...

Yorum yapın / Bize Soru Sorun;