Karadeniz Gezileri

Turizm; dinlenmek, eğlenmek, gezmek, tanımak, alış veriş yapmak,  gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye ziyaretçi (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Aynı zamanda insanların sürekli ikamet ettikleri, çalıştıkları her zaman olağan ihtiyaçlarını sağladıkları, yer dışında belirli süreler içerisinde genellikle turizm acentelerine bağlı turlar ile ya da kendi imkânları ile geçici konaklama faaliyetleri şeklinde de ifade edilebilir. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, iktisadi ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır. Turizm sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin güzelliklerini görmüş bilgi edinmiş olurlar hem de gittikleri ülkeye gördükleri yerler karşılığından para kazandırırlar. Yani turizm ziyaret edilen bölgenin ekonomisine de çokça katkı sağlar.

Turizmde daha çok insanların iş stresi, psikolojik etmenlerden, monoton hayattan vb. sorunlarından kendisini rahatlatmak amaçlı geçici bir süreliğine gidilen yerlere yapılan ziyaretlerdir. Bunun yanı sıra gidilen yerlerin turizm açısından gelen turistlerin bıraktıkları gelir ile o yerin kalkınması ve gelişmesini amaç edinilir.

Turizmin bir diğer önemi ise kırsal alanlarda, kırsal çerçevenin korunmasına, yerel kültür ve geleneklerin ve becerilerin sürdürülmesine, köylerin yenilenmesine ve eko turizmi, spor turizmi gibi yeni kırsal turizm pazarlarının gelişmesine katkı yapar.

Turizmde birden çok önem faktörleri vardır. Biz bunlardan Karadeniz bölgesi için önemli olan Ekoturizm’i sizlerle paylaşmak istedik.

Ekoturizm; İlk kez 1992 Rio Çevre Zirvesi’nde sürdürülebilir bir dünya ve çevre için kriterler ortaya konulan bu kavram çevreye zarar vermeden, ondan yararlanma yöntemlerinin geliştirilmesi ve tüm yerli halkların kültürlerini yoketmeden, onların turizm faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması şeklinde özetlenmiştir. Daha sonra 2002 yılında Dünya Ekoturizm Zirvesi’nde, tüm ülkelerin benimsediği ortak bir tanım saptandı. Buna göre ekoturizm, “yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanısıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır” olarak benimsendi. Çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahattır. Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak  tarif edilen eko turizmi, genelde gidilecek yere yere küçük guruplar halinde yapılır. Tatil hizmetinin verildiği yerde doğal kaynakların çevreye zarar vermeden kullanılmasını öngören bu turizm anlayışına talep son zamanlarda büyük bir artış göstermiştir.

Karadeniz Bölgesinde Ekoturizm Faaliyetleri

Türkiye’nin incisi Karadeniz; coğrafi konumu nedeni ile ve yapılaşması, insanların güler yüzlü olması, misafirperverlik yönleri ile turizme kapılarını açmış saklı bir cennettir.

Günümüzde birçok turist tatil için seçtikleri yerler olarak başta gösterebileceğimiz; Ak Deniz, Ege, ve Marmara bölgelerini tercih eden ziyaretçiler farklı bir arayış içine girmişlerdir. Bu insanlar daha farkı yerler görmek iş stresinden biraz olsun uzaklaşıp kendini rahta hissedebileceği ve gezip, kültürel bakımdan görebileceği yerler istiyor. Bizde turizm portalı olarak Karadeniz de turizmin amaç edilen mevkiye gelebilmesi için gereken özveri ile çalışmalarımızı sürdürerek bölge tanıtımını amaçlayan girişimlerde bulunmayı kendimize ilke edinmiş bulunuyoruz. Fakat yöremiz turizm anlayışının henüz ekoturizm anlayışına adapte olmaması, bu konuda adımların geç atılması ülke ve bölge ekonomisi için bir kayıptır.

Çok önemli bölgesel eşitsizlik sorunu yaşayan Türkiye’de, bırakın Doğu’yu, Karadeniz’in Batı’sı bile azgelişmişliğin ağır yükünü taşıyor. Sahip olduğu potansiyeliyle Karadeniz’in Ekoturizm açısından çok önemli bir yer olduğunu biliyoruz. Bu yerleri tanıtmak, turistlerin ilgisini çekmek amaçlı acenteler tarafından dönem dönem bir çok tur düzenlenmektedir. Turizm Bakanlığının Karadeniz raporunda  “burası adeta bir cennet ama yöre insanlarının buranın kalkınmasında destek çıkması gerektiğini” söylemişti. Bu nedenle Karadeniz halkının turizmin bütçelerini ne derece kar sağlayabilir, halkın turizm amaçlı işsizlik oranın düşeceğini bilmesi gerekmektedir. Bahsetmiş olduğum gibi saklı cennetimizin duyurulması hem de birçok işsiz gencimiz için kapısı olacaktır. Bölgenin yeryüzü şartları göz önünde bulundurulduğunda sanayileşmenin ve gelişmenin zor olduğu bu bölgede turizmde bu yeni perspektif anlayışıyla yapılacak girişimler önemli derecede istihdam sağlayacağı aşikârdır.

Neler Yapılabilir?

Karadeniz’in birçok ilinde, zengin doğal kaynaklar kullanılarak, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak ve biyolojik çeşitliliği dikkate alarak eko turizm projeleri geliştirilebilir.

Bölgede doğaya uygun yerel mimariyi yansıtan yapılaşma, pansiyonculuk, agro-turizm, el sanatları, yöreye özgü atölyelerin gelişimi özendirilebilir.

Bu koridor, İstanbullu ve Ankaralılar için bir destinasyon haline getirilebilir. Koridor boyunca yer alan orman içi dinlenme tesisleri gibi alanlarda karavan, çadır kamp olanakları kullanılarak düzenlemeler yapılabilir.

Butik otel, pansiyon, kırsal turizm tesisleri geliştirilebilir. Bu çabalar, bölgede 12 aya yayılan başlangıçta iç turizmi, giderek dış turizmi hedefleyen bir perspektifle geliştirilebilir.

Bölgedeki turistik girişimler nitelikli, niteliksiz işgücünün gelişimine yardımcı olur, Göçü frenler, eko-turizm çevre bilincini geliştirir. Kamunun ve yerelin vergi gelirleri artar, korumaya dönük projeler hayat bulur.

Kum-deniz-güneş turizminin baskın niteliği yabancı turist yönelimlerini belirlediği gibi, iç turizme de etki ediyor. Kitle turizmi dışında kalan alternatif turizmin tanıtımı, pazarlaması geri planda kalmaktadır. Kamu-özel kuruluşlar, meslek örgütleri, STK’lar, iç turizmin alternatif turizmlere, farklı bölgelere ve bu arada Karadeniz’e de yönelmesi için etkili bir tanıtım programı yürütmelidir.

Benzer Konular
Trabzon’un Parlayan Yıldızı Uzungöl
Uzungöl'de Doğal Hayat

Son yıllarda Trabzon'da turizm sektöründe meydana gelen atılımlardan en Devamı...

Yapılaşma ve Turizm
Uzungöl'de Yıkım Kararı

Kıyılarımızda, turistik yöre ve merkezlerimizde imar düzensizlikleri, çarpık yapılaşma, Devamı...

Trabzon – Bursa Arası Uçak Seferleri
Trabzon THY Seferleri

Bursa/Yenişehir- Trabzon arasında pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın Devamı...

Yorum yapın / Bize Soru Sorun;